Vid en fysisk hälsokontroll i Stockholm undersöker vårdgivaren patienten för att upptäcka misstänkta fysiska symtom eller sjukdomar som kan leda till en diagnos. Detta görs ofta som en del av rutinmässig hälsovård, men i vissa fall, till exempel vid upptäckt av cancer eller hjärtproblem, är en fysisk undersökning inte möjlig eller rekommenderad. Andra gånger krävs undersökningen när det finns misstanke om att ett visst hälsotillstånd existerar eller till och med kommer att utvecklas till ett fysiskt problem. Då används viss utrustning, t.ex. en mammografi eller en magnetkameraundersökning.

Det vanligaste fysiska undersökningsförfarandet är en lungbaserad hälsokontroll.

Fysisk undersökning är mycket användbar för att upptäcka vissa typer av sjukdomstillstånd. Dessa tillstånd är bland annat diabetes, hjärtproblem, njursjukdomar och synproblem, för att nämna några. Genom att titta i patientens ögon kan läkare till exempel upptäcka ögonsjukdomar som glaukom och makuladegeneration. En hjärtundersökning kan avslöja förekomsten av hjärtsjukdomar eller indikera om en hjärtattack kan vara nära förestående.

PCP eller hälsokontroll för patienter med kroniska sjukdomar, som diabetes eller hjärtsjukdomar, innebär att man undersöker nacke, axlar, rygg och buk.

Det vanligaste fysiska undersökningsförfarandet är en lungbaserad fysisk undersökning. Detta innebär att man undersöker lungorna med hjälp av en röntgenundersökning av bröstkorgen eller ultraljud av lungorna. Röntgenbilden och lungultraljudet används för att fastställa omfattningen av eventuella lungavvikelser eller andningssvårigheter. Läkare använder dessa tester för att utesluta förekomsten av cancer, luftvägsinfektioner eller pleurautgjutningar. Patientens allmänna utseende tas också i beaktande.

En anamnes och en detaljerad fysisk undersökning är grunden för en fullständig diagnos.

PCP eller hälsokontroll för patienter med kroniska sjukdomar, som diabetes eller hjärtsjukdomar, innebär att man undersöker nacke, axlar, rygg och buk. Särskilda verktyg används för att upptäcka avvikelser och oregelbundenheter i dessa områden. Ultraljud och magnetisk resonanstomografi (MRT) är två verktyg som kan användas för att upptäcka problem i nacke, axlar, rygg och buk. Dessa hälsoundersökningar avslöjar också eventuella tecken på inre blödningar eller infektioner i dessa områden. Blodprover kan utföras med ett EKG eller elektrokardiogram.

En anamnes och en detaljerad hälsokontroll i Stockholm är grunden för en fullständig diagnos. Under en hälsokontroll med ett speciellt mikroskop som kallas förstoringsglas kan läkaren ta bilder av lungor, hjärta, fotleder och fingrar. Röntgenbilder visar detaljer av ben och organ. MRT-skanningar visar detaljer om hjärnan, artärer, vener och eventuella andra strukturer. Den slutliga slutsatsen baseras på de uppgifter som samlats in från de olika undersökningarna och testerna.

En läkarundersökning spelar en viktig roll i utvärderingen och behandlingen av patienter med ett hälsotillstånd. En grundlig hälsokontroll hjälper inte bara till att fastställa förekomsten av ett allvarligt sjukdomstillstånd utan också att fastställa om patienten lider av en annan sjukdom som inte har några urskiljbara symtom. Det är viktigt att samla in uppgifter och dokumentation om symtomens uppkomst och förekomst samt om hur behandlingen har fungerat. Detta kommer att ge en bättre bild av sjukdomen. En större hälsokontroll är mycket användbar för att utvärdera njur- och leverfunktionerna hos en patient som har utsatts för en hjärtattack. På grundval av resultaten av hälsokontrollen kan man besluta om lämplig behandling.

Vad är en fysisk hälsoundersökning?

  • Vid en hälsokontroll undersöker en enskild sjukvårdspersonal en person för att upptäcka eventuella fysiska indikationer eller tecken på ett aktuellt eller potentiellt medicinskt tillstånd.
  • En fysisk undersökning kan omfatta en fullständig fysisk undersökning, röntgenbilder, urinprov, blodprov och/eller skalpprov.
  • Ibland kan andra tester rekommenderas, t.ex. en urinanalys eller prostataprovtagning.
  • Att ha en regelbunden hälsokontroll är mycket viktigt för att identifiera tidiga tecken på vissa sjukdomar, till exempel cancer eller diabetes.
  • Det kan dessutom bidra till att minska antalet potentiella hälsoproblem genom att förebygga tidig upptäckt av problem som annars inte skulle ha upptäckts.

Varför vitamintillskott har blivit så populära

När det gäller kosttillskott finns det två olika typer på marknaden. Den första typen är ett näringstillskott. Dessa kosttillskott innehåller ingredienser som har visat sig vara fördelaktiga för kroppen. Den andra typen av tillskott skulle vara en växtbaserad eller homeopatisk produkt som endast innehåller ingredienser som vetenskapligt har bevisats lindra eller förbättra ett visst tillstånd eller sjukdom. En aminosyra är en av de vanligaste ingredienserna som finns i kosttillskott. Aminosyror är livsviktiga för hälsan hos alla levande varelser. Ett kosttillskott är en konstgjord produkt som är utformad för att komplettera den dagliga kosten genom att ta en kapsel, tablett eller vätska. Aminosyror finns i många livsmedel och drycker, och det finns till och med vissa piller som påstår sig innehålla dessa viktiga föreningar. Ett kosttillskott kan innehålla olika vitaminer, mineraler och andra näringsämnen för att främja hälsa och välbefinnande.

Men medan de flesta kosttillskott innehåller en eller en kombination av vitaminer, mineraler och näringsämnen innehåller andra specifikt omega-3-fettsyror. Fiskoljor är bland de rikaste källorna till denna fettsyra. Fiskoljor har länge varit erkända som viktiga bidrag till ett friskt hjärta, men ny forskning har visat att oljan också ger många andra hälsofördelar.

En studie som publicerades i Clinical Nutrition visade att om deltagarna tog ett antioxidanttillskott regelbundet ökade deltagarnas totala dödlighet (dödsfall). Tillägget var förknippat med en minskad risk för hjärt- och kärlsjukdomar och en lägre risk för cancer. En annan nyligen genomförd studie visade att om man tog en kombination av vitamin C och E minskade utvecklingen av diabetes avsevärt. E-vitamin var särskilt effektivt för att förebygga inflammation, som kan bidra till utvecklingen av diabetes. En annan studie där man jämförde yoghurt med hög och låg fetthalt visade att yoghurtens fetthalt inte var någon anledning till oro. Yoghurt med låg fetthalt hade betydligt mindre inflammation än yoghurt med hög fetthalt. En del studier har föreslagit att de näringsämnen som finns i mjölk är fördelaktiga för vår hälsa, men de flesta är överens om att ytterligare C- och E-vitamin behövs i vår kost i tillräckligt stora mängder för att bidra till att uppfylla det rekommenderade dagliga intaget. Det är möjligt att få i sig dessa näringsämnen genom att äta mycket frukt och grönsaker och berikad sojamjölk, juice och flingor. För dem som gillar spannmål på naturlig väg finns det flera märken på marknaden som innehåller mer än tillräckligt med vitamin C och E för att uppfylla kraven i en bra kost. Vitamin A, D och K finns också naturligt i vissa livsmedel och i små mängder i andra. Även om dessa vitaminer anses vara viktiga anser de flesta människor att det är mer praktiskt att ta vitaminer i tillägg än att förlita sig enbart på maten.

Och även om ett antal studier har gett bevis för nyttan av vissa populära kosttillskott är många forskare fortfarande skeptiska till deras förmåga att ge ett heltäckande försvar mot sjukdom och ohälsa. Av denna anledning är det alltid en bra idé att tala med sin läkare innan man påbörjar någon typ av näringsprogram. Det finns många kosttillskott som kan hjälpa dig att få alla vitaminer och näringsämnen du behöver. Även om de kanske inte är lika populära som vitamin E och C, ger de viktiga fördelar jämfört med vanliga vitamintillskott.

Medicinsk hälsokontroll i Stockholm